Najechanie kursorem na górne wykresy - wyświetlenie danych sprzedażowych.
Kliknięcie na kolumny wykresu na dole - wyświetlenie szczegółowych danych sprzedawcy.
Kliknięcie przycisku Analiza - wyświetlenie danych porównawczych.
  Sprzedaż   Zysk  

Demo oparte jest o bazę Northwind.

Xelfin.pl | Graphics by Dundas